สายมู มูที่ไหนก็ปัง

แจกพิกัดจุดเช็คอิน สายไหนก็ฮีลใจได้


เกาหลี ต้องแวะวัดพุทธเก่าแก่ เดิมชื่อว่า จินจองซา(Jinjongsa) เป็นวัดประจำตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าสำหรับเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ Samrangseong เชื่อกันว่า สร้างกันตั้งแต่ยุคที่สร้างชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทั้ง 3 คนของ Dangun  ผู้ก่อตั้งชาติเกาหลี

ญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟูอิน ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี สร้างขึ้นเพื่อสักการะ บริเวณหน้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัว เชื่อกันว่าถ้าได้ลูบตรงจุดไหน จะทำให้จุดนั้นสุขภาพดีไปดวย ถ้าลูบบริเวณหัว บริเวณเขา ก็จะเชื่อว่า หัวดี เรียนดี  ไปลูบกันน๊าา!!

เวียดนาม ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง รูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า 67 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกสู่ทะเล เป็นศาสนสถานที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในดานังก็ว่าได้ ส่วนหนึ่งคงเพราะรูปปั้นแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดลิงห์อึ๋ง บนเกาะเซินตร่าทางเหนือของดานัง สามารถมองเห็นวิวทะเลและวิวภูเขาได้ในคราวเดียวกัน แถมยังขอพรวัดกวางตุ้ง ภายในจะมีเทพเจ้ากวนอู  ให้ท่านเคารพ  เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย