คุณกำลังหมดไฟ (BURNOUT SYNDROME) อยู่หรือเปล่า ?

ภาวะการหมดไฟการทำงานหรือ “Burnout Syndrome”

เป็นสถานะที่เกิดขึ้นจากความเครียดและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทำงานหรือการทำกิจกรรมต่อเนื่องมากเกินไป ที่ส่งผลให้บุคคลรู้สึกหมดแรงและไม่มีความมุ่งหมายในการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกต่อไปอาการของภาวะการหมดไฟการทำงานสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ เช่นบุคคลที่มีภาวะการหมดไฟการทำงานอาจรู้สึกไม่พึงพอใจกับงานของตนเอง มักมองว่าการทำงานไม่มีค่าเสียงตนเอง และรู้สึกเบื่อหน่ายต่องานที่ต้องทำบุคคลที่อยู่ในภาวะการหมดไฟการทำงานอาจมีการต้านทานความเครียดที่ต่ำลง มักมีอาการกลัวหรือเบื่อเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือต้องการงานที่มีความสับสนบุคคลที่ประสบกับภาวะการหมดไฟการทำงานอาจมีความยากที่จะมุ่งมั่นในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ แม้ว่าเขาจะเคยมีความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ก็ตามบุคคลที่เผชิญกับภาวะการหมดไฟการทำงานอาจรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่คาดหวังในสิ่งที่จะทำในอนาคต  ภาวะการหมดไฟจากการทำงานเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การทำงานหนักเกินไปโดยไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอ การมีความคาดหวังที่สูงเกินไป การไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ การจัดการกับภาวะการหมดไฟการทำงานสามารถทำได้โดยการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่เพียงพอ การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและความคาดหวังที่สมเหตุสมผล การพบปะเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่บางคนเพื่อแบ่งปันความรู้สึก และการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือวิธีการทำงานเพื่อลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานในระยะยาว