สินเชื่อเพื่อการศึกษา

คำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้า

เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบผ่อนชำระตามค่าเล่าเรียนจริง

ได้ทุกระดับการศึกษา ไม่จำกัดหลักสูตร

ไม่จำเป็น ผู้กู้เป็นนิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือญาติของนิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่ได้รับเข้าศึกษากับสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับสบายใจมันนี่

ไม่จำเป็น แต่ต้องระบุความสัมพันธ์ในใบสมัครขอสินเชื่อ

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย

ผ่อนสูงสุด 3 เดือนต่อเทอม

ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ แต่ต้องมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่สบายใจมันนี่กำหนด

กู้สูงสุดได้ตามค่าเล่าเรียนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ด้วย

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ สลิปเงินเดือนล่าสุด (สำหรับพนักงานประจำ) และสเตทเม้นท์ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สามารถกรอกใบสมัครขอสินเชื่อผ่านทางสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับสบายใจมันนี่

ทราบผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการ เมื่อสบายใจมันนี่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมล Contact@sabaijaimoney.co.th และ SMS

ชำระเงินผ่านช่องทางมือถือ (โมบายแบ้งค์กิ้ง) ได้ทุกธนาคาร เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดชำระเงิน (QR Code)

นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้ หรือตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด โดยสบายใจมันนี่จะมีค่าปรับผิดนัด และค่าทวงถาม

หากประวัติการชำระหนี้ดีก็สามารถกู้ได้อีก

ไม่ใช่ แต่เป็นสินเชื่อของบริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่จำเป็นต้องเรียนดีแต่ขอให้เป็นคนดีนะค๊าาาาาาา

ติดต่อได้ที่ 

โทร : 099 452 3532

ไลน์ : @sabaijaimoneyth

อีเมล : Contact@sabaijaimoney.co.th